Praktijk VerbeterKunst
Last omzetten in kracht, verlicht het leven.

Ons brein als hét medicijn

Ieder mens wordt als een goed mens geboren, maar helaas genieten we lang niet allemaal van een optimale jeugd of een makkelijk leven. 

Vroeg of laat maken we (ernstige) situaties mee, die we niet op de juiste manier kunnen verwerken. Hierdoor kan een flink negatieve invloed ontstaan in ons zelfbeeld, gedrag en/of gezondheid. Dit heeft ook invloed op de relatie, het contact met eigen kind(eren) en het eigen algemeen functioneren.

Elk lichamelijke of psychische verstoring komt dus ergens vandaan. 

Waar men vaak denkt dat "het probleem" of de klacht/diagnose levenslang is, ga ik verder en zoek met volwassenen naar de verbanden. Zo ontstaat er inzicht, bewustwording en een volledige verwerking. 

Visie van VerbeterKunst: 

De gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen kun je sterk en positief beïnvloeden .
Wanneer iemand de pijn en onmacht uit het verleden omzet in kracht en vertrouwen,
ontstaat er een natuurlijk herstel van binnenuit.
Geluk en mentale gezondheid groeit, waardoor medicatie kan worden verminderd of verdwijnen.

Werkwijze; bewustwording via gesprekken en BBRM®-behandeling

Met de cliënt ga ik op zoek naar onderlinge verbanden tussen gebeurtenissen uit het verleden en de lichamelijke/psychische klachten. Met deze gebeurtenissen gaan we aan de slag tijdens de ontspanningsbehandeling BBRM®. De last van pijnlijke gebeurtenissen wordt via deze methode omgezet naar een kracht, welke direct een positieve invloed blijft geven op het huidige en toekomstige leven. 

Na meerdere sessies gaat het brein in de kern (Amygdala) rust krijgen. Dit heeft een blijvend positief effect op de hele aansturing vanuit het brein, welke in verbinding staat met het autonoom zenuwstelsel. Deze aanpak ligt in lijn met de ontdekking binnen de wetenschap dat er een verband is tussen persoonlijke ervaringen - mentale verwerking - gezondheid. 

VerbeterKunst praktiseert tevens de ontdekking dat het autonoom zenuwstelsel en het auto immuunsysteem positief beïnvloed wordt, wanneer er meer chronische rust in het brein ontstaat.

BBRM® werkt anders dan mindfulness of yoga. Bij mindfulness en yoga gaat de persoon de ontspanning opzoeken en toepassen; een tijdelijke techniek.
Bij BBRM® ontstaat er een ontspannen situatie van binnenuit het brein; een doorwerkende onbewuste én bewuste toepassing.

Ik houd van duidelijkheid, structuur en een goed overzicht. Persoonlijk vind ik dat een begeleiding vanaf ongeveer 5 afspraken al duidelijke veranderingen zichtbaar maakt. Uiteraard is dit alleen haalbaar wanneer mijn cliënt en ik ons volledig inzetten. De VBK-methode® werkt optimaal wanneer je erin gelooft en eraan toe bent om actief aan de gang te gaan. Bewustwording en optimaal leren omgaan met emoties staan in dit traject centraal.

Ik werk alleen met personen vanaf 18 jaar, die op eigen initiatief voor mij kiezen, dus niet via een verwijzing.

Stapsgewijs programma

  • De eerste afspraak is een kennismaking. Tijdens dit gesprek bespreken we de intake-formulieren en vullen deze gedeeltelijk samen in. Ook start er al een korte onderzoek gesprek als start naar onderzoek tussen klacht en verbanden.
  • Daarna volgt een afspraak waarin we de gehele inhoud van de formulieren gaan bespreken. Tijdens deze afspraak vervolgt de verdieping via gesprekken.
  • Via de techniek BBRM® (Brain Body Rebalancing Method®) worden bepaalde gebeurtenissen verwerkt. Deze behandeling wordt met regelmaat herhaald, gecombineerd met gesprekken. 
  • Gedurende het hele traject wordt er gekeken naar verandering op het gebied van emotie-regulatie, voeding, beweging en ontspanning. Indien er medicatie wordt gebruikt, wordt er gekeken naar een mogelijke en verantwoorde afbouw van medicatie in overleg met eigen (huis)arts en/of een andere specialist.
    Daarnaast vraagt verwerking van het verleden veel energie. Het is daarom belangrijk om tussendoor bronnen van energie-gevende activiteiten in te plannen. VerbeterKunst werkt samen met een aantal energetische masseurs, die gespecialiseerd zijn in het "laden van de accu". 
  • Tijdens en na dit traject voel je een sterke toename van; liefde, rust, stabiliteit, zelfvertrouwen en levenslust. Je zult gaandeweg ontdekken wat jouw zakelijke passie/ levensdoel gaat zijn. Je hebt ontdekt wie je écht bent en hoe jij jezelf vanuit grote waarde in de samenleving gaat neerzetten.
  • Met deze methode is het zelfs mogelijk om onveilige hechting om te zetten naar een veilige hechting. Zowel bij de volwassene als bij het kind. Gezonde hechting begint namelijk met eerst veilig aan jezelf te hechten.

 Gedragsverandering en de omgeving

Wanneer een cliënt bij mij komt, heeft hij/zij al een bepaald gedrag eigengemaakt. De omgeving (familie, collega's, vrienden) zijn dit gedrag gewend. Binnen deze omgeving is de kans groot dat er personen zijn met een gelijksoortig gedrag of een gedrag wat prima aansluit op het gedrag van de cliënt.

Wanneer mijn cliënt in behandeling gaat, gaat het gedrag (flink) veranderen. Deze verandering kan gevolgen hebben voor het contact met de omgeving. Wanneer mijn cliënt bijvoorbeeld geen duidelijke grensbepaling had en anderen daardoor makkelijk over zijn/haar grens liet gaan, zal tijdens en na de behandeling de grensbepaling gaan herstellen. Hierdoor lijkt de persoon veranderd, maar feitelijk is het gedrag veranderd. 

Dit proces is zeer goed voor de cliënt, maar kan flink wennen zijn voor de omgeving. In sommige gevallen wil de omgeving niet eens wennen, omdat dit niet meer aansluit bij hun gedrag en houding. In dit geval zullen oude vriendschappen of relaties plaats maken voor nieuwe.

Vaak hebben mijn cliënten de behoefte om een beter contact met hun kind(eren) te hebben. Tijdens en na de behandeling zal de cliënt merken dat er meer begrip en inzicht ontstaat op het gebied van zijn/haar relatie tot het kind. Dit inzichtelijk proces zal de relatie tussen ouder/opvoeder en kind gaan verbeteren.

Ook zakelijk kunnen er veranderingen gaan ontstaan. De cliënt zal met meer vertrouwen en positiviteit in het leven gaan staan. Dit kan leiden tot een doorstroming binnen het bedrijf of een verandering van de carrière.