Praktijk VerbeterKunst
Last omzetten in kracht, verlicht het leven.

Slachtoffer van lichamelijk geweld

Het lichaam is eigendom van één persoon; de persoon van wie dat lichaam is. Aanraking mag alleen gebeuren met toestemming van die persoon. Dit geldt voor alle personen binnen de sociale omgang, waaronder bijvoorbeeld collega's, maar ook partners én ouders/verzorgers!

Het mag duidelijk zijn dat er bij lichamelijk misbruik direct ook sprake is van psychisch misbruik. Wanneer het lichaam ongevraagd en onbedoeld betast wordt door een ander, vindt er ook direct misbruik plaats op het gebied van de psyche van het slachtoffer. 

Binnen seksueel en misbruik bestaat er een zeer groot misverstand over de ernst van het misbruik. Zo wordt bijvoorbeeld een opgedrongen tongzoen als minder ernstig opgevat als een ongewenste vaginale penetratie. Het gaat binnen seksueel misbruik echter niet zozeer om wát er is gebeurd... Het gaat erom dát er iets is gebeurd wat over de grens ging. 
Iets wat "net over de grens" gaat, is lastiger te verwerken dan iets wat zogenaamd "ver over de grens" gaat. Het bagatelliseren van wat er gebeurd is, is namelijk de grootste valkuil voor de slachtoffers. "Het had erger gekund." of "Ik moet er niet meer van maken dan het was." zijn overtuigingen die de ernst van de zaak opzij schuiven en een volledige verwerking van het misdrijf in de weg staan. 

Veel voorkomende klachten: 

geen/nauwelijks empatisch vermogen, (lichte) geheugenproblemen, huid-aandoeningen, borderline-gedrag, narcistisch gedrag, problemen binnen de opvoeding van eigen kinderen, relatieproblemen, verschillende vormen van angsten, een dubbel of geheim leven leiden, zich meer dan anderen voelen of zich juist minder dan anderen voelen, etc.

Wanneer er dus sprake is van aanrakingen die ongewenst en daarom grensoverschrijdend zijn, dient de persoon hulp te gaan zoeken. 

BELANGRIJK: veel slachtoffers houden het stil dat ze het seksueel misbruik eigenlijk niet als ongewenst zagen of dit misschien zelfs prettig vonden. Hiermee leggen ze (onbewust) de schuld bij henzelf. Deze gedachte kan zijn ontstaan omdat het slachtoffer een manier zocht om te kunnen gaan met de aanrakingen of omdat hij/zij door de dader overtuigd werd dat hij/zij er zelf om gevraagd heeft. 
Herken je dit? Pak de regie over je eigen leven terug en gun jezelf een complete verlossing van alle gevolgen!

Mijn aanpak:

Ik ga voor niet minder dan een volledige verwerking van dit misbruik. Onder een volledige verwerking, versta ik:

  • inzien dat er sprake is van grensoverschrijdende aanrakingen
  • praten over deze gebeurtenissen
  • cognitieve verwerking
  • emotionele verwerking
  • de verantwoordelijkheid van de gevolgen van het misbruik teruggeven aan de dader (via een brief/ mail/ film/ gesprek/ ...)

Zie voor meer informatie ook:   Visie, Werkwijze en BBRM®