Praktijk VerbeterKunst
Last omzetten in kracht, verlicht het leven.

Narcisten en Borderliners

Bijzondere mensen zijn het; Narcisten en Borderliners. Ze kunnen zeer vriendelijk en charmant naar buiten treden, maar in relatie en achter dichte deuren, komt er met regelmaat een andere kant naar voren. Het leven met een partner die narcistisch of borderliner gedrag vertoont, wordt er niet makkelijker op. Het is een strijd tussen liefde enerzijds en grensoverschrijding anderzijds. De grensoverschrijding zorgt voor een behoefte om uit de relatie te stappen, maar de liefde en de mooie kant van die persoon houdt dat vaak tegen... Tot het escaleert of één van de twee wordt er letterlijk gek van en gaat op zoek naar vluchtroutes die hem/haar brengt naar een andere partner, verslavingen of een scheiding.

In mijn werk heb ik regelmatig te maken met mensen die denken dat ze Narcist of Borderliner zijn, of waarvan zelfs al getoetst is dat ze dit zijn. Het is bewezen... via een test van een nog dure psycholoog ook. 

Wie wij zijn is niet hetzelfde als wat wij doen. Als de mens zijn/haar gevoel van onschuld verliest, dan is er op de weg van kind naar puber, adolescent en volwassenheid iets gebeurd waardoor het gedrag van die persoon op een negatieve of ongewenste manier beïnvloed is. Je hoeft hiervoor niet zwaar mishandeld te zijn. Je kunt al narcistisch gedrag ontwikkelen, als jouw opvoeder(s) vroeger bijvoorbeeld met regelmaat tegen jou zeiden; 
"Wat ben je weer stout vandaag." : er wordt bedoeld "Wat doe je stout." Het 1e is een persoonlijke afwijzing.
"Niet huilen, wees eens flink!" : de ontwikkeling van gezonde emoties stopt, het empatisch vermogen vermindert.
"Lieverd, wat jij ook doet, het is altijd goed.": de gezonde grensbepaling verdwijnt, de persoon dendert over anderen
"Jouw broer/zus is nou eenmaal slimmer/beter/sneller/… dan jij.": persoonlijke afwijzing, het zelfbeeld vertroebelt

En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen. Des te extremer de jeugd was, des te makkelijker ontdek je later hoeveel impact dit op je had. Dat betekent ook dat als je het niet extreem vindt, je ook niet open staat voor het onrecht wat jou is aangedaan. In dat geval blijf je jezelf wijs maken dat het niet zo erg was. Heel jammer, want dan zul je ook niet van de negatieve gevolgen afkomen.

Narcisten en Borderliners hebben dus een bepaald gedrag moeten ontwikkelen om deze gebeurtenissen te kunnen overleven. Het empatisch vermogen van deze personen is verstoord geraakt. Niet omdat zij zo geboren zijn, maar in de meeste gevallen omdat hun ouders/opvoeders hen niet voldoende of de juiste liefde, veiligheid en geborgenheid konden geven.

Het gaat hier dus om gedragspatronen en niet om de persoon zelf. Een persoon kan in zijn wezen niet veranderen, maar wanneer de persoon niet gelukkig is met het gedrag wat hij/zij heeft ontwikkeld..., dan is deze persoon prima in staat om zijn/ haar gedrag te veranderen, mits daarbij een goede begeleiding aanwezig is. 

Wanneer je samenleeft met een partner met Narcistisch of Borderliner gedrag, zul je jezelf flink eenzaam en ongelukkig kunnen voelen met de situatie. Jou nodig ik uit contact op te nemen en samen te bespreken wat VerbeterKunst voor jou kan betekenen.

Denk je dat je zelf een Narcist en Borderliner bént, dan wordt het tijd dat je gaat inzien dat je het niet bént maar dat jouw gedrag toe is aan verandering. Zet daarom de deur van dat hokje maar open.

Mijn aanpak:

De gedragssymptomen zullen gaan verdwijnen, als jij eraan toe bent om met mij vanuit eigen vrije wil met jezelf aan de slag te gaan. Zodoende kun je voorgoed uit dat hokje te stappen. Door gesprekken zal er een bewustwording gaan plaatsvinden m.b.t. hoe het gedrag is ontstaan, hoe dit jou voorheen heeft geholpen, maar nu in de weg is gaan staan. Je zult ontdekken dat je los kunt en wilt komen van dit "overlevingsgedrag". Er zal als het ware een masker afgezet gaan worden, omdat het echte gezicht geen masker meer nodig heeft.

Zie voor meer informatie ook:  Visie en Werkwijze