Praktijk VerbeterKunst
Via een mentale reset jouw doelen bereiken

Het verlies van kind - partner - relatie - baan

"Een kind verliezen, is het ergste wat er is." wordt nog weleens gezegd. Pijn vergelijken binnen rouw is eigenlijk zinloos. Wie of wat we ook verliezen, we hebben allemaal het recht om te rouwen en het is belangrijk dat dit proces op een goede manier plaatsvindt. Voor mij betekent "een goede manier" dat uiteindelijk de chronische pijn van dit verlies wordt geaccepteerd en zelfs met liefde gedragen kan blijven worden.

Bij een relatiebreuk is er ook sprake van verlies. Vaak gaat dit gepaard met boosheid, angst, opluchting of zelfs blijdschap om weer "vrij" te zijn. Maar achter al deze gevoelens (ook blijdschap!) ligt verdriet verscholen. Bij de één komt het verdriet makkelijker naar boven dan bij de ander. Wanneer het verdriet niet makkelijk naar boven komt, is de persoon blijkbaar "getraind" om geen verdriet meer toe te laten. Dat kan een manier zijn om lastige periodes door te komen, maar uiteindelijk zal dit weggeschoven verdriet een ziekmaker gaan worden op psychisch niveau en vroeg of laat ook op lichamelijk niveau. 
Wanneer er binnen de relatie geen vertrouwen is, ontstaat er bewust of onbewust angst. Deze angst heeft alles te maken met afwijzing. Angst voor afwijzing is de meest voorkomende angst waar de mens mee rondloopt. 

Wat ook een sterk gevoel van afwijzing kan geven is het verliezen van een baan. Een baan is voor veel mensen een stabiele factor in het leven. Het levert niet alleen geld op, maar vaak ook structuur, regelmaat, prestatie, bevestiging, sociale omgang, afleiding en plezier. Een baan kan dus net als een relatie veel houvast bieden aan een persoon. Wanneer deze houvast wegvalt, is het logisch dat er een periode van wankelen ontstaat. Zeker wanneer dit verlies totaal onverwacht is, kan veel verwarring, pijn en verdriet ontstaan. 

Ondanks dat verlies zelden leuk is, zit er ook een positieve kant aan; je kunt er sterker uit gaan komen en/of het kan ook weer nieuwe mogelijkheden bieden. Deze nieuwe kansen kun je pas echt zien, wanneer je het verlies goed verwerkt hebt. 

Mijn aanpak:

Binnen onze gesprekken is er uiteraard ruimte voor emotie of we gaan daar ruimte voor maken. We gaan kijken of en welke verbanden er te vinden zijn tussen dit verlies en andere persoonlijke lasten. Vervolgens gaan we toewerken naar acceptatie. Met acceptatie bereiken we dat het verlies draagbaar wordt, waardoor het leven weer kans krijgt om mooi te gaan worden.  

Zie voor meer informatie ook:  Visie en Werkwijze